§1 Postanowienia Ogólne

 1. Korzystanie z serwisu Altric.eu jest w pełni darmowe, a zakup konta VIP jest dobrowolny.
 2. Każdego zarejestrowanego użytkownika na Altric.eu obowiązuje niniejszy regulamin serwera.
 3. Zakładając konto w serwisie Altric.eu jak i na jego forum użytkownik automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104).
 4. W przypadku sporów, obie strony postarają się by rozwiązać je w sposób polubowny.
 5. Właścicielem Serwisu Altric.eu jest KAMIL PIEKARZ INFORMATION TECHNOLOGY NIP: 8151801417 Adres: 37-100 Łańcut ul. Jagiellońska 31.
 6. Regulamin jest zbiorem zasad panujących na serwerze Altric.eu.
 7. Każdy użytkownik serwera zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania regulaminu.
 8. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 9. Regulamin jedynie pomaga ustalić wymiar kary i jej słuszność, lecz nie określa jej z góry.
 10. Administracja Altric.eu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili, o czym użytkownicy zostaną poinformowani.

§2 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administracja nie odpowiada za:
  1. kradzieże,
  2. włamania,
  3. błedne wysłanie SMSa,
  4. brak kodu zwrotnego SMS (od tego są reklamacje na www.dotpay.pl),
 2. Administracja nigdy nie poprosi o hasło do Twojego konta.
 3. Jeśli administrator uzna, że gracz działa na szkodę serwera, może usunąć lub zablokować jego konto.
 4. Administracja serwera nie rozdaję przedmiotów bez uzasadnienia.
 5. Administracja ma prawo sprawdzić gracza, który łamie, bądź podejrzewany jest o łamanie regulaminu.
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta bez przedstawienia dowodów.
 7. Nikt prócz głównego administratora, nie ma dostępu do bazy ani nie ma możliwości tworzenia przedmiotów.

§3 Prawa i obowiązki Użytownika

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki używa swojego konta.
 2. Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący serwerowi gry Altric.eu.
 3. Zabrania się używania wszelkiego rodzaju nielegalnego oprogramowania oraz modyfikowania clienta Altric.eu.
 4. Autoclicker i Makro są dozwolone. Nie zwalnia to od przestrzegania pkt 3.10.
 5. Każdy gracz jest zobowiązany do zgłoszenia błędów administracji. Można to zrobić przez nasz support. Wykorzystywanie błędów gry będzie odpowiednio karane.
 6. Zabronione jest podszywanie się pod członków Administracji Altric.eu.
 7. Próby jakiejkolwiek reklamy będą karane.
 8. Gracz ma prawo odwołać się od nadanej mu blokady. Służy do tego odpowiedni dział na forum.
 9. Podczas rozmowy z członkami administracji należy zachować odpowiedni poziom kultury.
 10. Gracz ma obowiązek odpisywać administracji. Nieodpisanie w ciągu minuty, podczas gdy postać jest aktywna (używanie pelerynek, łowienie ryb etc.) jest równoznaczne z używaniem bota.
 11. Użytkownik ma absolutny zakaz rozpowszechniania jakichkolwiek danych osobowych oraz treści pornograficznych.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji o modyfikacji Aplikacji Gry do serwera.
 13. Użytkownikowi zabrania się obrażania administracji serwera, skutkuje to blokadą konta.

§4 Handel

 1. Wymiana postaci, kont, przedmiotów między Altric.eu a innymi serwerami jest dozwolona.
 2. Sprzedaż/Kupno postaci, kont, przedmiotów i yangów za realne pieniądze jest dozwolona.
 3. Zabrania się wymiany postaci, przedmiotów czy innego typu "waluty" na serwerze Altric.eu za konta w innych grach.
 4. Do handlu służy odpowiedni dział na forum. Zabrania się pisania ogłoszeń sprzedaży, kupna, wymiany za realną walutę na czacie w grze. Po upomnieniu administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania czatu gracza.
 5. Przy każdej wymianie powinien uczestniczyć Tutor. Ich listę znajduje się na forum w temacie ekipa oraz na serwerowym ts3.
 6. Administracja nie odpowiada za problemy wynikające z wymian bez udziału Tutora.

§5 Kary

 1. Sądzić może jedynie administracja, a każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
 2. Kara zostanie nadana zgodnie z regulaminem, a użytkownik nie ma prawa jej negocjowania.
 3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu gracz może otrzymać: ostrzeżenie, blokadę konta czasową lub blokadę stałą konta, a nawet kont powiązanych.
 4. Administracja nie musi posiadać dowodu.
 5. Od kary należy odwołać się w przeciągu 7 dni, odwołanie po tym terminie nie będzie rozpatrywane.

§Tabela Kar

 1. Obraza administracji - od 5 dni do stałej blokady konta, kara zależna jest od stopnia obrazy (określa ją administrator).
 2. Utrudnianie przeprowadzania eventów - od 1 dnia do 3 dni blokady konta.
 3. Wysyłanie wiadomości na czacie ogólnym dotyczących sprzedaży/kupna/wymiany kont - od 1 dnia do 7 dni blokady czatu.
 4. Nielegalne oprogramowanie - Stała blokada konta.
 5. Działanie na szkodę serwera - Stała blokada konta.
 6. Reklamowanie innych serwerów oraz innych produktów nie związanych z serwerem Altric.eu - Stała blokada konta.
 7. Udostępnianie danych osobowych - Stała blokada konta.
 8. Obraźliwe Nicki, nazwy konia, gildii itp - Po upomnieniu przez administrację gracz ma obowiązek w własnym zakresie zmienić nazwę (czas 3 dni) jeżeli tego nie zrobi - Blokada konta na 5 dni.
 9. Podszywanie się pod administrację - Stała blokada konta.

§6 Konto VIP

 1. Zakup konta VIP jest dobrowolny.
 2. Posiadanie konta VIP daje możliwość umieszczania obrazków w galeri dostępnej pod adresem http://www.Altric.eu
 3. Smocze Monety są jedynie gratisem, jaki dostajemy przy zakupie konta VIP.
 4. Wszelkie reklamacje (np. brak kodu zwrotnego) należy zgłaszać do usługodawcy, do którego kontakt podany jest na stronie itemshopu.
 5. Administracja nie zwróci wydanych pieniędzy na zakup konta VIP w przypadku zamknięcia serwisu Altric.eu.
 6. Reklamacje można składać po przez funkcję support w Panelu Gracza, do 7 dni od zakupu lub w trakcie niedostępności usługi. Reklamacje będą rozpatrywane do 48h w dni robocze.
 7. Brak możliwości odstąpienia od zakupu.
 8. Administracja nie zwróci wydanych pieniędzy na zakup konta VIP w przypadku zablokowania konta wynikłego z powodu nieprzestrzegania regulaminu.
 9. Wysyłając SMS w celu nabycia konta VIP w serwisie Altric.eu automatycznie wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (numer telefonu) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

§7 Otrzymane treści reklamowe od serwisu Altric.eu

 1. Jeżeli otrzymałeś/aś od serwisu Altric.eu treści reklamowe za pomocą wiadomości SMS, oznacza to, iż korzystałeś/aś wcześniej z jednego z naszych serwisów i wysłałeś/aś na nim SMS w celu kupna konta VIP jednocześnie wyrażając zgodę na otrzymywanie takich treści. Sposób na wypisanie się z tej listy przedstawiony jest poniżej.
 2. Jeżeli otrzymałeś/aś od serwisu Altric.eu treści reklamowe za pomocą wiadomości e-mail, oznacza to, iż korzystałeś/aś wcześniej z jednego z naszych serwisów i posiadałeś/aś w nim konto, zarejestrowane na adres e-mail na który otrzymałeś/aś wiadomośc reklamową jednocześnie wyrażając zgodę na otrzymywanie takich treści. posób na wypisanie się z tej listy przedstawiony jest poniżej.
 3. Użytkownik który został zaproszony do korzystania z serwisu Altric.eu za pomocą treści SMS ma możliwośc zrezygnowania z otrzymywania następnych wiadomości. W celu wypisania się z listy adresatów powinien on wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] w treści zamieszczając numer telefonu, na który nie chce już otrzymywać treści reklamowych.
 4. Użytkownik który został zaproszony do korzystania z serwisu Altric.eu za pomocą wiadomości e-mail ma możliwośc zrezygnowania z otrzymywania następnych wiadomości. W celu wypisania się z listy adresatów powinien on wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] w treści napisać rezygnacja, na który nie chce już otrzymywać treści reklamowych.

§8 Płatności SMS Premium

 1. Właścicielem Serwisu Altric.eu jest KAMIL PIEKARZ INFORMATION TECHNOLOGY NIP: 8151801417 Adres: 37-100 Łańcut ul. Jagiellońska 31.
 2. UWAGA - usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów - dostawca usługi SMS dla naszego serwisu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).
 3. Za zakup zostanie przyznana ważność konta vip zgoidnie z cennikiem

   Team Altric.eu